Erinevate valdkondade eestikeelsete tekstide toimetamine ja korrektuur

Meie igapäevatööks on erinevate valdkondade eestikeelsete tekstide toimetamine ja korrektuur. Toimetame keeleliselt:

õppe- ja teadusmaterjalid, teaduskogumikud, käsiraamatud, üliõpilastööd, projektide aruanded, aastaraamatud, juhised, artiklid, põhikirjad, arengukavad, ametiasutuste dokumendid, ametijuhendid, veebilehtede tekstid.

Kogemust rohkem kui 20 aastat

Nende aastate jooksul olen toimetanud üikoolide, koolide ja kutseõppeasutuste erinevate valdkondade õppe- ja teadusmaterjale ning ka riigi- ja kohalike omavalitsusasutuste ametitekste. Tekstide toimetamisel olen lähtunud põhimõttest, et autori mõte saaks lugejale edastatud selgelt ja üheselt arusaadavalt.

Silvi Seesmaa, toimetaja